Regulamin

Regulamin V edycji Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Jeleniej Górze

Letnia Liga Singlowa 2019

1.  Miejsce i termin rozgrywek

Rozgrywki rozpoczynają się w dniu 1 maja 2019 roku, a kończą w dniu 30 września 2019 roku. Amatorska Liga Tenisa Ziemnego to inicjatywa niezależna, miejscem rozgrywania spotkań ligowych mogą być dowolne korty tenisowe na terenie Jeleniej Góry w zależności od preferencji GOSPODARZA danego meczu. Istnieje również możliwość rozegrania meczu ligowego w dowolnym ośrodku tenisowym położonym poza terenem Jeleniej Góry jeśli tylko zawodnicy wyrażą OBUSTRONNĄ zgodę na takie rozwiązanie.

2. Uczestnictwo

W Lidze udział może wziąć każda osoba, która zaakceptuje regulamin Ligi i uiści wpisową opłatę w wysokości 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) za całość rozgrywek. Wpłaty przyjmowane są jedynie na podany numer konta: 35 1140 2004 0000 3302 3999 4270. Zaksięgowanie płatności na podanym koncie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Ligi oraz wpisaniem danego zawodnika na listę uczestników.

Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów. O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie bezzwrotnego wpisowego, które w całości przeznaczone zostanie na nagrody dla uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz numeru telefonu kontaktowego na stronie internetowej Ligi. Każdy z uczestników ma prawo rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi w dowolnym momencie.

3. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

Rozgrywki odbywają się w formule ligowej z podziałem na dwa etapy: rundę zasadniczą rozgrywaną systemem grupowym oraz rundę play-off rozgrywaną systemem brazylijskim. Decydujący wpływ na rozstawienie zawodników w Letniej Lidze Singlowej 2019 będzie miała klasyfikacja końcowa z poprzedniego sezonu oraz decyzja Organizatorów w przypadku nowych niesklasyfikowanych jeszcze zawodników.

Przed rozpoczęciem rozgrywek Organizatorzy podają do wiadomości harmonogram poszczególnych kolejek rozgrywek oraz wyznaczają daty rozpoczynające i kończące daną rundę. Osoba umieszczona w terminarzu jako pierwsza (lewa strona)  jest GOSPODARZEM meczu, osoba umieszczona w terminarzu jako druga (prawa strona) jest gościem. Bez względu na to kto jest gospodarzem/gościem danego meczu OBIE STRONY są odpowiedzialne za wykonanie telefonu i umówienie się na rozegranie pojedynku. GOSPODARZ ma prawo do wyboru miejsca i kortu, na którym rozegrane zostanie spotkanie i jest zobowiązany do jego wcześniejszej rezerwacji na czas, który umożliwi spokojne rozegranie całego meczu. OBYDWAJ uczestnicy spotkania powinni ustalić dogodny termin i godzinę rozegrania spotkania. Bez względu na to kto jest gospodarzem danego meczu, opłata za wynajem kortu zawsze dzielona jest pomiędzy OBYDWU zawodników pół na pół i regulowana po zakończeniu spotkania.

Do obowiązków GOSPODARZA meczu, oprócz wyboru miejsca spotkania i kortu, należeć będzie również zapewnienie piłek na dany mecz. W przypadku przyniesienia przez niego nowych piłek, spotkanie musi być nimi rozegrane. Jeśli jednak nie będzie on dysponował nowymi piłkami, a takowe będzie posiadał jego rywal i będzie optował za tym, żeby nimi zagrać, to GOSPODARZ musi się na to zgodzić. Zawodnicy mają również możliwość gry piłkami używanymi jeśli przed danym meczem wyrażą OBUSTRONNĄ zgodę na takie rozwiązanie.

Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje trzecia partia, rozgrywana tak jak dwie poprzednie. Niezwłocznie po zakończonym meczu ZWYCIĘZCA powinien podać Organizatorowi dokładny wynik. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany ze względu na złe warunki atmosferyczne, zawodnicy mają obowiązek dokończyć go w możliwie najkrótszym czasie.

Wszystkie mecze danej rundy należy rozegrać w terminie dogodnym dla obu zawodników, jednak nie później niż do końca wyznaczonego terminu danej rundy. Rozegranie wszystkich spotkań danej rundy w wyznaczonym czasie leży w interesie każdego uczestnika Ligi. W przypadku braku zgłoszenia jednostronnego walkowera (np. z powodu kontuzji rywala) nierozegranie meczu w terminie zostanie zweryfikowane jako obustronny walkower dla uczestników danego spotkania. W tym przypadku obaj gracze otrzymają 0 punktów przy obustronnym wyniku 0:6, 0:6.

4. Tabela i zasady punktacji:

  • za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 2 punkty
  • za porażkę zawodnik otrzymuje 1 punkt
  • za oddanie meczu walkowerem 0 punktów

Po każdej kolejce tworzona tabela wyników będzie dostępna na stronie internetowej. O miejscach w tabeli decydują kolejno:

  • ilość zdobytych dużych punktów
  • stosunek setów zdobytych do straconych
  • stosunek gemów zdobytych do straconych
  • wynik bezpośredniego spotkania

5. Sędziowanie

Zawodnicy sami sędziują zawody wg „Zasad sędziowania w grze bez sędziów głównych” uchwalonych przez Kolegium Sędziów PZT z 02.03.2002r. Zawodnicy mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być zawsze rozstrzygane w atmosferze fair play. Gdy zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy dobra, lub nie mogą dojść do porozumienia w innej kwestii spornej, zaleca się powtórzenie punktu. Organizatorzy nie odpowiadają za zachowanie uczestników Ligi na korcie oraz poza kortem i nie będą brali odpowiedzialności za rozstrzyganie sporów/konfliktów zaistniałych pomiędzy uczestnikami danego spotkania.

6. Nagrody

Trzech najlepszych zawodników rozgrywek otrzyma nagrody rzeczowe i pamiątkowe puchary, natomiast dla WSZYSTKICH pozostałych zawodników przewidziane są nagrody pocieszenia. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników Ligi, którzy rozegrają komplet meczy zostanie rozlosowana nagroda specjalna. Oficjalne zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się w dogodnym terminie po zakończeniu rozgrywek ligowych.

7. Inne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do natychmiastowego wykluczenia danego zawodnika z udziału w Lidze bez podawania konkretnych powodów swojej decyzji.

Organizatorzy

regulamin